PADALAHAN NG BAYAN
FilCo-op-IREMIT

TAWAG LANG PWEDE NA!

Deposit thru online banking or email interact transfer. Save your time, save your gas/bus tickets. Save your money.

Padalahan ng Bayan: Filco-op-IREMIT

PROGRAMA AT SERBISYO

Isa pang programa ay ang  serbisyong FilCo-op Iremit Padalahan ng Bayan .   Nakipag-partner ang One Filipino Cooperative of BC sa Iremit Canada Limited,  isang established money remittance service provider para magbigay ng maayos na serbisyong padalahan sa ating mga kababayan.

 

Sending money to our FilCo-op Iremit Padalahan ng Bayan is more easy and convenient, and more pakinabang kaysa magpadala sa ibang service providers. Mas lalong malaking pakinabang kung miyembro ka ng FilCo-op.

More Services:

© 2016 One Filipino Cooperative of British Columbia

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon